Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 4 lata,
  • kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii, to około 6000 GBP,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz karty podatkowej P45 i P60.

 

Ważna informacja:

Jeśli nie posiadasz kart P45 i P60 możesz przedstawić ostatni Payslip. Może to jednak wydłużyć okres oczekiwania na zwrot podatku nawet do 12 miesięcy.