Zwrot podatku z Niemiec


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 4 lata,
  • kwota wolna od podatku wynosi w Niemczech 8130 € dla podatnika rozliczającego się indywidualnie i 16260 € dla rozliczających się wspólnie z małżonkiem,
  • najbardziej popularne ulgi to: ulga na dzieci, ulga na dojazdy do pracy, ulga mieszkaniowa,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz wystawionej przez pracodawcę karty podatkowej Lohnsteuerkarte lub Lohnsteurbescheinigung.

 

Ważna informacja:

Termin złożenia deklaracji podatkowej mija 31 maja 2016 roku. Za uchylenie się od tego obowiązku grozi kara w wysokości 150 euro.