Zwrot podatku z Holandii


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 5 lat,
  • W celu rozliczenia się w Holandii, najpierw musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym w Polsce i pobrać zaświadczenie o przychodach,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz kartę podatkową Jaropgave.

 

Ważna informacja:

Rozliczenie się z holenderskim urzędem nie jest obowiązkowe, ale coraz częściej zdarza się, że urząd wzywa polskich podatników do złożenia zeznania.