Zwrot podatku z Danii


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 3 lata,
  • kwota wolna od podatku wynosi w Danii 43300 DKK,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz wstępnego rozliczenia podatkowego, wystawionego przez SKAT, czyli Selvangivelse oraz dokumentu potwierdzającego wysokość uzyskanych dochodów (Oplysningsseddel, Payment, Solaris).

 

Ważna informacja:

Należy pamiętać , iż rozliczenie w Danii jest obowiązkowe, a zeznanie podatkowe należy złożyć przed 1 lipca danego roku podatkowego.