Zwrot podatku z Belgii


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 3 lata,
  • kwota wolna od podatku wynosi w Belgii 6570 € i podlega zwiększeniu, w zależności od liczby dzieci będących na utrzymaniu podatnika,
  • zwolnione z podatku dochodowego są: zasiłki rodzinne, zasiłki socjalne, zasiłki porodowe oraz alimenty do kwoty 2830 €,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz karty podatkowej Loonfiche.

 

Ważna informacja:

Należy pamiętać , iż rozliczenie w Belgii jest obowiązkowe, a zeznanie podatkowe należy złożyć przed 1 lipca danego roku podatkowego.