Zwrot podatku z Austrii


  • na ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego masz 5 lat,
  • jeśli przebywałeś i pracowałeś w Austrii do 6 miesięcy (183 dni) odzyskasz 100% potrąconego podatku,
  • jeśli Twój pobyt i legalna praca trwały ponad 6 miesięcy odzyskasz potrącony podatek, gdy w danym roku podatkowym 90% dochodów uzyskałeś na terenie Austrii,
  • do rozpoczęcia procedury ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku potrzebujesz karty podatkowej Lohnzettel.

 

Ważna informacja:

Ponieważ pomiędzy Austrią a Polską obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane w Austrii należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym. Nie płaci się od nich podatku w Polsce, jeśli suma dochodów z obu krajów nie przekroczy któregoś z polskich progów podatkowych.