Wspólnoty mieszkaniowe


Ustawa o własności lokali nakłada na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Zarządcom, administratorom, a także zarządom wspólnot mieszkaniowych oferujemy usługi księgowe, monitoring wpłat mieszkańców, rozliczanie mediów oraz aktualne informacje o stanie kont.

Nasze główne działania to:

  • prowadzenie księgowości w oparciu o wymagania zapisane w ustawie o rachunkowości,
  • sporządzanie odpowiednich deklaracji dla instytucji (US, ZUS, GUS),
  • ewidencja kosztów, przychodów, rozrachunków wspólnoty,
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej wspólnoty,
  • powiadamianie właścicieli lokali o stanie ich rozrachunków,
  • bieżąca weryfikacja zadłużeń i nadpłat oraz prowadzenie windykacji należności,
  • wykonywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz na życzenie – okresowych,
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych instytucjach,
  • ścisła współpraca z zarządcami i administratorami wspólnoty.

Zapraszamy do współpracy!