Ryczałt ewidencjonowany


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania mogą wybrać wszyscy, z wymienionych poniżej, których obrót w roku 2015 nie przekroczył 150 000 EUR.

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne oraz spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

W skład usługi wchodzą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji VAT,
  • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
  • deklaracje oraz zeznania podatkowe,
  • ustalanie należnych zaliczek zryczałtowanego podatku dochodowego.