Rozliczenia roczne


Nie masz ani czasu, ani ochoty na zawiłe druki podatkowe? Zostaw to nam. Ekspresowo i w rozsądnej cenie zajmiemy się Twoim rocznym zeznaniem podatkowym.

Rozliczamy:

  • PIT 36 to deklaracja, którą składają podatnicy zobowiązani do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek,
  • PIT 36L to deklaracja, którą składają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach podatku liniowego,
  • PIT 37 to deklaracja, którą składają podatnicy, za których wpłaty na podatek potrąca zatrudniający,
  • PIT 38 to deklaracja, która składają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach oraz objęcia udziałów  w spółkach.

Rozliczamy PITy przez Internet

Rozliczamy roczne zeznania podatkowe na podstawie dokumentów otrzymanych pocztą zwykłą, elektroniczną lub faxem. Gotową deklarację wysyłamy listem poleconym (dodatkowa opłata 4,99 zł) albo drogą elektroniczną w formacie PDF gratis.