Książka przychodów i rozchodów


Z książki przychodów i rozchodów, jako formy opodatkowania, mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne oraz spółki partnerskie.

W skład usługi wchodzą m.in.:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja podatku od towarów i usług,
  • deklaracje oraz zeznania podatkowe,
  • ustalanie zaliczek podatku dochodowego,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS.

Zapraszamy do współpracy.